acem2019delhi.com

Gerçek Bektaşilik

Responsive image
Orjinal adıyla Mir'atü'l-mekasıd fi defi'l-mefasid, XIX asrın ikinci yarısından itibaren bizzat bektaşiler tarafından kendilerini tanıtmak için yazılan eserlerin ilk örneklerindendir. İçeriden biri olarak, mensubu bulunduğu kurumu ve geleneği tanıtırken, aşırılıklardan uzak, Ehl-i Sünnet çizgisine yakın bir Bektaşiliği esas alan yazar, aleyhte propagandaya engel olmayı ve bu yola yeni girenleri ya da Bektaşi olduğu halde tarikatının esaslarından bihaber olanları bilgilendirmeyi amaçlar.
YAYIN TARİHİ:
2011-07-20
DOSYA BOYUTU:
3,77
ISBN:
9753556897
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Ahmet Rifat Efendi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Gerçek Bektaşilik PDF

Gerçek Bektaşilik harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Ahmet Rifat Efendi. Okuyabilirsin Gerçek Bektaşilik sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...şebbüsün ilk örneklerinden biri de Ahmet Rifat Efendinin eseridir ... Bektaşilik ... . Bektaşîlik ve Kültür. Tasavvuf ve tarikatların müslüman Türk kültürüne canlılık ve renk kattığı ve zengin bir muhteva kazandırdığı bilinen bir gerçek olmakla beraber bu Bektaşîlik Tedkikleri, s. 17). b) Mısır. Ahmet Rifat Efendi. 19. asrın ikinci yarısından itibaren Bektaşiler kendilerini kısmen de olsa tanıtan risaleler ve kitaplar yazmaya başlamışlardır. Bektâşîlik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaştırı ... BEKTAŞÎLİK - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Bektâşîlik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin faaliyet gösteren ve Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretilerinin Anadolu'daki uygulayıcısı konum...