acem2019delhi.com

Yabancılaşma ve...

Responsive image
Bu kitap, 1970’li yılların çok tartışılan konusu 'yabancılaşma'yı ve onun üstesinden gelme koşullarını, fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, küreselleşme ve "Yeni Dünya Düzen(sizliğ)i" koşullarında tartışma alanına sokmayı hedefliyor. Bunun için ise öncelikle soruna kuramsal bir yaklaşım sergilenmekte. İlk baskısı 1999’da yapılan, yazarları olduğumuz 'Yabancılaşma' adlı yapıtın yanı sıra, George Márkus’un daha önce Türkçede yayınlanmamış önemli bir yapıtı, "Marx’ın Felsefesinde ‘İnsanın Özü' Kavramı: Marksizm ve Antropoloji' bu kuramsal çerçeveyi oluşturuyor.İkinci bölümde, yabancılaşmanın, kapitalizme içkin olan iktisadî-siyasal çerçevesi, Türkiye bağlamında ele alınıyor. Bu bölümde "aydın" tartışmaları ağırlıklı bir yer tutmakta.Üçüncü bölümdeyse, yükselen milliyetçi hezeyan ortamında futboldan "Pops(a)tar" furyasına, Türkiye’den "çürüme ve cinnet kareleri" sunuluyor. Yaşananlara, yaşadıklarımıza eleştirelliği giderek yitirirken, küresel ölçekte iktisadî, siyasal, insanî ve çevresel açmazlara sürüklendiğimiz "YDD" koşullarında gündelik hayatın eleştirisi, bu açmazlara karşı duracak insanî kararlılığı biçimlendirmede büyük önem taşıyor.
YAYIN TARİHİ:
2008-01-03
DOSYA BOYUTU:
3,81
ISBN:
9756361658
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Temel Demirer
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Yabancılaşma ve... PDF

Yabancılaşma ve... harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Temel Demirer. Okuyabilirsin Yabancılaşma ve... sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ün Belirlenimi Olarak Yabancılaşma ve Özgürleşme" ... Mao, Yabancılaşma ve Komün Deneyimi - Kesintisiz Kolektifi ... . Mayıs 1968, Sorbonne. Yabancılaşma ve Marksizm "İnsan, Tanrıya ne kadar çok şey verirse kendinde o kadar az şey kalır. Yabancılaşma kavramı ilk olarak Hegel tarafından kullanılmaya başlamıştır. Bu kitap, 1970'li yılların çok tartışılan konusu 'yabancılaşma'yı, ve onun üstesinden gelme koşullarını, fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, küreselleşme ve "Yeni Dünya Düzen(sizliğ)... Yabancılaşma kavramı, Marks'ın teorisinin özel ... Yabancılaşma ve Yabancılaşmaya Dair Düşünsel Yaklaşımlar »... ... ... Yabancılaşma kavramı, Marks'ın teorisinin özellikle başlangıç evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Ona göre, 3 farklı yabancılaşma vardır: "Ekonomik", "politik" ve "dinsel yabancılaşma". Terry Eagleton, Eleştirinin Görevi adlı yapıtında*, çağdaş eleştirinin, 1980 yarı-faşist darbesinin depolitizasyon süreci sırasında edebiyat ortamının büyük ölçüde görmezden gelmeyi tercih ettiği aslî... Yabancılaşma ve öfke ilişkisini inceleyen araştırmalarda anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu durum, Yabancılaşma diye adlandırılan tarihsel ve toplumsal olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yabancılaşma ve Nedenleri 1- Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden uzaklaştıran. başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya da gelişme. 4. Anomi ve yabancılaşma her çağda ve her toplumda görülmektedir. Dolayısıyla, yabancılaşma hem sosyolojik, hem psikolojik, hem de siyasal ve felsefi bir anlam taşımaktadır." Karl Marx'ın kapitalist topluma ilişkin önemli teorilerinden biri de yabancılaşma teorisidir. yabancılaşma ve devletin eleştirisinden kaynaklanan yabancılaşma anlayışları üzerinde durur. Karl Marx ve onun sosyal yabancılaşma hakkındaki teorileri hakkında bilgi edinin - 200 yıl önce yazılmış olsa da, onun bakış açısı bugünün dünyasında geçerliliğini sürdürmektedir. Temel kural belgesi. İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Diğer dillerde Yabancılaşma anlamı nedir? İngilizce'de Yabancılaşma ne demek? : n. estrangement. Bu ve diğer soruların cevapları ne olursa olsun, tek bir şeyi çok açık şekilde gösterir: Riccardi, hayatı tek bir kelimede özetlenebilecek yalnız bir insandır ve bu kelime "yabancılaşma"dır....