acem2019delhi.com

İbtida-Name

Responsive image
Gel de şu varlık perdesinden kurtul;Tanrı şarabıyla sarhoş ol.Çünkü iki kere doğmak şarttır: Biri anadan, öbürü bedenden doğmak.”Sultan VeledVelednâme adıyla da anılan İbtidâ-Nâme Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’in lk mesnevîsidir. Mevlânâ’nın hayatı ve düşünce dünyasına ilişkin en önemli kaynaklardan biri olan bu eser Mevlânâ âşıklarının ilk inançları bakımından en eski ve en doğru kaynaktır. İbtidâ-Nâme, Mevlânâ’nın babası Bahâeddîn Veled’in Belh’ten göçerek Konya’ya yerleşmesine, vefâtına,Seyyid Burhâneddîn’in Konya’ya gelişine, Mevlânâ’yı yetiştirmesine, Şems’in gelişine, Konya’dan gidişine, Mevlânâ tarafından Sultan Veled’in Şam’a gönderilmesine, Şam’dan Konya’ya dek onun maiyetinde yaya olarak gelişine,Şems’ten sonra Mevlânâ’nın iki kere Şam’a gidişine ve kendi hayatına dair en gerçek bilgileri içerir.Abdülbâki Gölpınarlı’nın kusursuz çevirisi ve açıklamalarıyla yayımlana İbtidâ-Nâme, Farsçanın yanı sıra Arapça Türkçe ve Rumca beyitlerden oluşmaktadır.
YAYIN TARİHİ:
2014-11-24
DOSYA BOYUTU:
11,11
ISBN:
9751035042
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Abdülbaki Gölpınarlı
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İbtida-Name PDF

İbtida-Name harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Abdülbaki Gölpınarlı. Okuyabilirsin İbtida-Name sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


.... sultan veled'in, içinde türkçe beyitler de bulunan farsça, dînî, tasavvufî ve ahlâkî manzum bir eseri, (osm ... İbtida-Name - Dünya Sözlük ... .) 'ibtidâ-nâme'. * 27.30 TL. Gerçek bilgileri içerir. Abdülbâki Gölpınarlı'nın kusursuz çevirisi ve açıklamalarıyla yayımlanan İbtida-Name, Farsçanın yanı sıra Arapça, Türkçe ve Rumca beyitlerden oluşmaktadır. İbtidaname: Sultan Veled'in yazdığı ilk mesnevidir. 8760 beyitten oluşan eserde 76 Türkçe beyit yer almaktadır. Eserde hem Mevlânâ hem de kendisi hakkında bilgil ... İbtidaname - Ekşi Sözlük ... . 8760 beyitten oluşan eserde 76 Türkçe beyit yer almaktadır. Eserde hem Mevlânâ hem de kendisi hakkında bilgiler yer alır. Tasavvufi esasları öğretme amaçlı olan Türkçe şiirlerinde daha çok mesnevi nazım şeklini kullanmıştır. Divan'da 129, İbtidaname'de 76, Rebabname'de 162 Türkçe beyit vardır. Sultan Veled'in en önemli eseri olan Velednâme "ibtidâ" kelimesiyle başladığı ve müellifin ilk mesnevisi olduğu için İbtidânâme adıyla da anılmıştır. 2-İBTİDANAME Sultan Veledin 25450 beyitlik üç ayrı ciltten müteşekkil mesnevilerine"Mesneviyât-ı Velediye" denilir. Bahaeddin Sultan Veled'in 25450 beyitlik üç ayrı ciltten oluşan mesnevilerine "Mesneviyât-ı Velediye" denilir. Bunların birincisi olan İbtidâname Hicri 690=Miladi 1291'de yazılmıştır. Arama yap ... Anasayfa/sultan veled ibtidaname. sultan veled ibtidaname. Evliyalar. admin 2 Ekim 2017. Sultan Veled 1284'te Hüsameddin Çelebi'nin ölümü üzerine ısrarlara dayanamayarak hilafeti kabul etmiş ve post-nişîn (posta oturan-temsil makamında bulunan) olmuştur. Mevlana'nın oğlu ve Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Sultan Veled, şiirlerini devrin edebiyat dili olan Farsça ile yazmıştır. Mevlana gibi coşkun, lirik ve derinliği olan bir şair... Sultan Veled-İbtidaname. VIII. Peygamberlerle erenler, bir candır, bir nur; hepsi de bir tek Allah'dan söyler, O'ndan bagıslarda bulunur, Onlar, kendi varlıklarından kurtulmuslardır; Allah'yı anıstan, o'nu ululamaktan baska......