acem2019delhi.com

Arsİlkelden Moderne Sanatın Tasarımı

Responsive image
İlk çağdan günümüze insanlığın serüveninde, erilin iktidar olmak ve bu iktidarı sürdürmek için ideolojik, politik, teolojik ve kültürel tasarımlarının bütününü gördüğümüz bir kitap var elimizde. Yazar, çağlar boyunca erk olmanın ve yönetmenin inceliklerini tarihsel dizin içinde ele alıyor. Titizlikle ele alınan bu metinlerde, tüm dönemler açısından toplumların yönetilmesinde ve otoritenin sürdürülmesinde, sanat ve sanatçının yönlendirilmesinin değişmez bir gerçeklik olarak ortada olduğunun vurgusunu yapıyor. İktidarların şeyleri forma dönüştürürken, eril ve dişil arasındaki ilişkilerde de tasarımlarını ne denli ustaca kullandığını gösteriyor. Diğer yandan soyut ile somut olanı birbirine benzeştirirken, bir o kadar da nasıl ayrıştırdığını izletiyor sayfa sayfa.Geçmişteki ilkel ile gelecekteki ilkel arasındaki bağın, değişerek ve dönüşerek yüzyıllara nasıl yayıldığını ancak teolojik ve politik bağın özünü değiştirmeden nasıl sürdürdüğünü de görmemizi sağlıyor. Ars kitabı ilkelden moderne, yaratılan ortak ikonlarla toplumları yönetme ve yönlendirmenin inceliklerine dikkat çekiyor. Dini ve siyasi erkin, zihinsel tasarımlarla toplumların yaşam biçimlerine rehber belirlediği ikon sever algıyı yüceltmesinin öyküsüdür bu aynı zamanda. Ars kitabı, sanat tarihine egemen ikon severlik karşısında, gelişen toplumun değerleriyle çatışan ikon kırıcı sanatçıların, karşı belleğe dönüşen sanat mücadelesinin de izlerini arıyor. İkon kırıcı çağdaş ressam Odd Nerdrum’un eserleri ve düşüncelerini bu bağlamda ele alan Ars kitabı, sanatın politik olduğu kadar apolitik olabilmesinde sanatçının tavrının belirleyiciliğine işaret ediyor.Yunus Bircan
YAYIN TARİHİ:
2016-10-12
DOSYA BOYUTU:
5,89
ISBN:
9759968748
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Gürhan Yücel
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Arsİlkelden Moderne Sanatın Tasarımı PDF

Arsİlkelden Moderne Sanatın Tasarımı harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Gürhan Yücel. Okuyabilirsin Arsİlkelden Moderne Sanatın Tasarımı sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...eolojik ve kültürel tasarımlarının bütününü gördüğümüz bir kitap var elimizde ... Ziyaret Edilmesi Gereken Modern Sanat Müzeleri - FovArt ... . eşi benzeri görülmeyen oyun bilgisayarı tasarımı. tuhaf bir oksimoron barındırır. zira her sanat kendi dönemi içinde moderndir. modern olmayan sanat zaten sanat değildir. 20. Yüzyıl sanat akımları ise Ekspresyonizm, Kübizm, Pürizm, Fütürizm, Sürrealizm, De Stijl, Konstükrüalizm, Abstre Ekspresyonizm, Pop Art, Op art ve Minimalizm'dir. Modernizm Sanat Akımı kültürel eğilimleri ve değişikliklerle birlikte, 19. ve erke ... ARSİlkelden Moderne Sanatın Tasarımı -Halkkitabevi ... . Modernizm Sanat Akımı kültürel eğilimleri ve değişikliklerle birlikte, 19. ve erken 20. yüzyıllarda Batı toplumunda geniş kapsamlı dönüşümler ortaya çıktı O, toplumunu terk edemezdi. Ancak devrim bir süre sonra sanatçısını yurttan kovuyordu . Modern Sanat dünyasında bir başka önemli ülke de Almanya olmuştur. 48 TL. Ars kitabı ilkelden moderne, yaratılan ortak ikonlarla toplumları yönetme ve yönlendirmenin inceliklerine dikkat çekiyor. Dini ve siyasi erkin, zihinsel tasarımlarla... ...Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco gibi tasarım akımlarını ort...