acem2019delhi.com

Tam Kayıtlı Halebi-i Sağır (Ciltli)

Responsive image
Elinizde bulunan bu kitab İmâm Muhammed Sedîdü'd-dîn Kaşgâri'nin «Münyetü 1-Musallî» adlı eserinin şerhidir. Sedîdü'd din Kaşgârî hicrî 705 (milâdî 1305) yılında vefat etmişbulunan bir âlimdir.Bu eseri şerh eden zât ise, Halebi İbrahim bin'Muhanuned' dir. İbrahim bin Muhammed, fukahâ'dan bir zâttır. Hicri 865 (milâdi 1459) yılında Haleb'de dünyaya gelmiştir.Halebî merhum, tahsilini Haleb ve Mısırda ikmâl ettikten sonra istanbul'a gelmiş ve Fatih Câmi-i Şerifinde imamlık yapmıştır.Halebî İbrahim bin Muhammed, hicrî 956 (milâdî 1549) tari­hinde İstanbul'da vefat etmiş ve Edirnekapısı Kabristanına defnedilmiştir.Halebî merhumun eserleri arasında en meşhurlarından biri, elinizde bulunan Münyetü İ-Musallî Şerhi (Halebî Sağîr) dir.İbrahim Halebî, daha önce Münyetül-Musallî'yî, Gımyetü'l-Mütemellî fi Şerh-i Münyetü 1-Musaîlî (Halebî-i Kebir) nâmı ile ve daha geniş bir şekilde şerhetmişti. Daha sonra bu şerhi, her­kesin kolayca istifâdesini temin maksadı ile kısaltarak Halebî-i Sağîr'i meydana getirmiştir.Halebî-i Sağır, asırlar boyunca, mektep, medrese ve dergâh­larda okunan ve okutulan, halk arasında da şöhreti en çok yayı­lan kitap olmuştur.Asırlardan beri şöhretini muhafaza eden; ilim ve irfan hayatımıza pek çok faydası dokunan bu eserin, unutulup gitmesine gönlümüz razı olmadı. Yeni neslin de bu eserden istifâde etmesini arzu ettik. Çünkü bu eser, kıyamete kadar bakî kalacak yü­ce İslâm Dini'nin en büyük ibâdeti olan NAMAZ'ı en güzel ve mükemmel bir şekilde anlatan eserdir...
YAYIN TARİHİ:
2016-10-12
DOSYA BOYUTU:
4,14
ISBN:
6059815802
DİL:
TÜRK
YAZAR:
İbrahim Halebi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Tam Kayıtlı Halebi-i Sağır (Ciltli) PDF

Tam Kayıtlı Halebi-i Sağır (Ciltli) harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır İbrahim Halebi. Okuyabilirsin Tam Kayıtlı Halebi-i Sağır (Ciltli) sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...lebi Sağir (Arapça) (Ciltli). Tam Kayıtlı Haşiyeli Mülteka'l Ebhür ve Tercemesi (2 Cilt Takım - Şamua ... Halebi Sağir Arapça Ve Türkçe Tercümesi Tam Kayıtlı, Arapça Metni... ... ... 9786059815802. 13277647. Tam Kayıtlı Halebi - i Sağır ( Ciltli ). Kitap Kalbi Yayıncılık. 30.00. 75,00 TL. Satışta değil. Tam Kayıtlı Halebi Sağir ve Tercümesi (Tek Cilt). Tam Kayıtlı Halebi Sağir Ciltli. Kolektif. Kitapkalbi Yayıncılık. Daha sonra bu şerhi, herkesin kolayca istifadesini temin maksadı ile kısaltarak Halebi-i Sağir'i meydana getirmiştir. ...şerhi (Halebi-i Kebir'i) fazla teferrüatlı bularak, okuyucuların istifadesine daha elverişli olduğu ... Tam Kayıtlı Halebi Sağir ve Tercümesi, 38 TL, Şamua Kağıt, Salah... ... . ...şerhi (Halebi-i Kebir'i) fazla teferrüatlı bularak, okuyucuların istifadesine daha elverişli olduğunu söylediği Halebi-i Sağir'i yazmıştır. %15. Tam Müzekkin Nüfus Nefisleri Temizleyen (Şamua) (Ciltli). Tam Kayıtlı Haşiyeli Mülteka'l Ebhür ve Tercemesi (2 Cilt Takım - Şamua... İbrahim Halebi. Tam Müzekkin Nüfus Nefisleri Temizleyen (Şamua) (Ciltli). Eşrefoğlu Rumi. Mülteka Tercümesi Tercüme ve İzah (3 Cilt) (Ciltli). İbrahim Halebi. Yasin Yayınevi. 270,00 216,00. Mülteka Tercümesi Kelime Manalı İslam Fıkhı 1. Cilt (Ciltli). Kolektif kaleme aldığı Tam Kayıtlı Halebi Sağir adlı eseri ücretsiz ve hızlı kargo güvencesiyle Halkkitabevi'nden hemen satın al. : Ciltli. Dili. : Arapça. Tam Kayıtlı Halebi-i Sağır (ciltli) 379727. İlk Yorumu Sen Yap! Halebî merhumun eserleri arasında en meşhurlarından biri elinizde bulunan münyetü i-Musallî şerhi (halebî sağîr) dir. Mülteka Ebhur Arapça (Ciltli). İbrahim Halebi. Fatih Yayınları. 30,00. Tam Kayıtlı Sarf Cümlesi (Ciltli). Daha sonra bu şerhi, herkesin kolayca istifâdesini temin maksadı ile kısaltarak Halebî-i Sağîr'i meydana getirmiştir.Halebî-i Sağır, asırlar boyunca, mektep, medrese ve dergâhlarda okunan ve... 20.21 TL. Halebî-i Sağır, asırlar boyunca, mektep, medrese ve dergâhlarda okunan ve okutulan, halk arasında da şöhreti en çok yayılan kitap olmuştur. Tam Kayıtlı Halebi Sağir Ve Tercümesi İbrahim Halebi, Hüs...