acem2019delhi.com

Kıymetli Evrak Hukuku

Responsive image
Türk Ticaret Kanununda kendisine bağımsız bir kitap tahsis edilen kıymetli evrak, teorik yönüyle anlatılması nispeten güç, buna karşılık pratik yönüyle aktarılması ise oldukça kolay olan bir hukuk dalıdır. Konunun teorik boyutu (genel esaslar kısmı) bir ormana, pratik boyutu (haklarında özel hükümler de öngörülen poliçe, bono, çek, pay senedi, konişmento, makbuz senedi ve varant gibi kıymetli evrakın özel türleri) ise bu ormandaki ağaçlara benzetilebilir. Bu bağlamda bir ağacı ve özelliklerini (kıymetli evrak türünü) tanıtmak nispeten kolay ise de, farklı türlerdeki ağaçların oluşturduğu bir ormanı (kıymetli evrak kurumunu) tanıtmakta başlangıçta çeşitli zorluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Kaldı ki bu hukuk dalının öğretilmesi özellikle borçlar hukuku ile eşya hukuku gibi birden fazla disiplinin bazı kurumlarından yararlanılmasını da zorunlu kılmaktadır.İşte elinizdeki eser bu bakış açısı ile kaleme alınmış bulunan ve aynı zamanda otuz yılı aşan bir dostluğun da nişanesi olan ortak bir çalışmanın ürünüdür. Temel amacımız kıymetli evrak hukukunun kavramsal yapısını, genel esaslarını mümkün olduğunca yalın bir şekilde ortaya koyabilmek ve bu çerçevede kıymetli evrakın uygulamada en sık karşılaşılan örneklerini, yani kambiyo senetlerinden bono ve çeki ana hatları ile izah edebilmektir. Kanunda kambiyo senetlerinin merkezine oturtulan poliçe ise, Türk uygulamasında pek sık karşılaşılmadığından ikinci plana itilmiş ve sadece poliçenin diğer kambiyo senetlerinden farklı olan yönlerine işaret edilmekle yetinilmiştir.
YAYIN TARİHİ:
2019-11-21
DOSYA BOYUTU:
11,15
ISBN:
9752449299
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Kıymetli Evrak Hukuku PDF

Kıymetli Evrak Hukuku harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. Okuyabilirsin Kıymetli Evrak Hukuku sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ilenmiş ve genişletişmiş 6. Baskısını yapan "Kıymetli Evrak Hukuku" kitabımız, en son mevzuat dikkate alınarak hukuk fakültelerinde okutulmakta olan "kıymetli ... Hoşgeldiniz: Kıymetli Evrak Hukuku ... ... ...Notları - Kıymetli Evrak Kitap Notu Özeti - Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Özet Notlar - Hukuk Dördüncü Sınıf Zihin Haritası - Hukuk Haritaları. Başlıkta yazdığı gibi "Kıymetli Evrak Hukuku" zihin haritaları. Özel hukuk bölümü / ►. Ticaret hukuku anabilim dalı / ►. Kıymetli Evrak Hukuku. Dersler. Hukuk fakültesi / faculty of law. Kamu hukuku bölümü. Ticaret huku ... PDF I. GİRİŞ | B. Türk Hukukunda Kıymetli Evrak ... . Özel hukuk bölümü / ►. Ticaret hukuku anabilim dalı / ►. Kıymetli Evrak Hukuku. Dersler. Hukuk fakültesi / faculty of law. Kamu hukuku bölümü. Ticaret hukuku kıymetli evrak hukuku. Kıymetli evrakta hak senede sıkı sıkıya bağlanmıştır. Hakkın istenebilmesi için senedin ibrazı gerekir. Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Kıymetli Evrak Hukukunda Def'i Sebepleri. Kıymetli Evrak Hukuk Soruları. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir? 3. b - Yanıtınız yanlış ise "Kıymetli Evrakta Def'iler" bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Kıymetli evrak hukuku. -Çekin özellikleri; • Çek,bir gerçek kişi üzerine çekilemez • Çeke borç senedi,irat senedi,poliçe ve çek asıl borç ilişkisinden bağımsız mücerret kıymetli evrak niteliğindedir. A. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI: Kıymetli evrak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (Bundan sonra TTK olarak adlandırılacaktır.). Sakın bu derste gerçekten hangi evrak daha kıymetli hangi keşideci daha kıymetbilir şahsiyet düşünmeyin. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU hap not. Kıymetli Evrak Hukuku İle İlgili Bilgiler. Türk hukukunda ödeme yeri ayrıca gösterilmediğinden muhatabın ticaret ünvanı yanında gösterilen ve keşidecinin çek hesabının bulunduğu şube olacaktır. Kıymetli evrak hukuku 2. Tüm içeriklerim. c) Çek çekme koşulları. Türk Hukukunda poliçe ve bonodan farklı olarak medeni hakları kullanma ehliyetine sahip her kişi çek keşide edemez. Soyut (sebepten ayrı olanlar) 1.2. Sebebe bağlı olanlar Devir şekli bakımından kıymetli evrak 2.1. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. KAMBİYO SENETLERİ Doç. Kıymetli Evrak Hukuku'na çekin yanı sıra poliçe, bono, makbuz senedi ve varant da girer. belirtilen hakların koruma altına alınmasını sağlayan hukuk dalına Kıymetli Evrak Hukuku denir. Hukuku Kat Mülkiyeti ve Kira Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Kişiler Hukuku Kooperatif Hukuku Medeni Hukuk Medeni Usul Hukuku Memurların İdari ve Cezai Hukuku Mevzuat Kitapları... Kıymetli Evrak Hukuku. 13 Ocak 201415 Ocak 2017 hakki 0 yorum. Kıymetli Evrak Hukuku Kıymetli evrak.'ın özellikleri şunlardır. a) kıymetli evrakta hak, senete mündemiçtir. * Nama yazılı hisse senedi kıymetli evrak hukukuna göre devredilir devir beyanı ve zilyetlik şarttır a)hamiline yazıl...